Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
Dla Rodziców


  

Realizacja programu ekologicznego „ „Eko – Uszatki – badają, doświadczają i chronią”

rok szkolny 2015/2016

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 17.220,00 zł

Całkowity koszt projektu – 21.070,00 złOchrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów, to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Również i nas samych. Okazało się bowiem, że człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił ogromne szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma prawa do niszczenia przyrody – jest przecież jej częścią.

Zgodnie z powiedzeniem ,,Czego się Jaś nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” edukację ekologiczną rozpoczynamy już od najmłodszych. Stosując odpowiednie formy i metody pracy chcemy skutecznie i efektywnie kształtować dziecięcą postawę proekologiczną. Realizując nakreślone w programie działania przechodzimy kolejno od ukazania dzieciom piękna otaczającej przyrody do ukazania jej degradacji przez człowieka. Pomagamy dziecku obserwować, doświadczać, wyciągać wnioski oraz aktywnie działać na rzecz środowiska naturalnego. Wierzymy, że tak prowadzone działania pozwolą dzieciom stać się pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska.

Nasz program skierowany jest nie tylko do dzieci ale również ich rodzin oraz środowiska lokalnego. Odpowiada również proekologicznym działaniom prowadzonym przez Gminę Miasto Sieradz.
Projekt stanowi kontynuację działań przewidzianych przez Gminę Miasto Sieradz w Planie Gospodarki Nisko emisyjnej na lata 2014 – 2020.

Program „Eko – Uszatki – badają, doświadczają i chronią” realizuje cała kadra pedagogiczna Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu. Koordynatorem owych działań są autorki programu Ilona Trawczyńska-Piekarek, Renata Kulawiak.

Planowane wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:

Lp.

Miejsce docelowe

Trasa wycieczki

Termin (miesiąc)

1

Wycieczka do stadniny koni „Mila”-zajęcia terenowe

Sieradz-Charłupia Mała-Sieradz

wrzesień

2

Warsztaty ekologiczne w Eko-Pracowni

Sieradz

październik

3

Wycieczka do Kino 6d CINETRIX

Sieradz,

Październik

 

4

Warsztaty edukacyjne w Obserwatorium Astronomicznnym
w Burzeninie (Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika)
-

Sieradz- Burzenin- Sieradz

marzec

5

Wycieczka do Kino 6d CINETRIX

Sieradz

 

marzec

6

Wycieczka do Dinoparku w Kołacinku

Sieradz-Kołacinek-Sieradz

kwiecień

7

Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego w Arturówku

Sieradz-Arturówek-Sieradz

maj

8

Wycieczka do Doliny Skrzatów we Florentynowie

Florentynów-Sieradz-Florentynów

czerwiec

Planowane Konkursy :

Lp.

Nazwa/tytuł

Planowany termin realizacji (miesiące)

1

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny na plakat ekologiczny „Energooszczędny przedszkolak to ja”

Październik 2015r.

2

Rodzinny konkurs fotograficzny „Przyroda w obiektywie”

Marzec 2016r.

3

Quiz wiedzy ekologicznej Wiedza kołem się toczy”

Czerwiec 2016 r.

Inne działania zaplanowane w Projekcie :

L.p.

Rodzaj/nazwa działania

1

Bal ekologiczny z okazji Dnia Ziemi w ogrodzie Misia Uszatka

2

Festyn ekologiczny dla dzieci i ich rodziców pod hasłem „Moja rodzina jest śliczna i ekologiczna”

3

Quiz wiedzy ekologicznej dla dzieci i ich rodziców „Wiedza kołem się toczy”

4

Wystawa prac plastycznych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej i fotografii pokonkursowych „Przyroda w obiektywie”

5

Zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty edukacyjne ,,Energia Ziemi, Po co komu woda ?", spektakle teatralne ,,Ziemia woła SOS, EKO - Ciocia"

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Zapraszamy do oglądania zdjęć z realizacji programu znajdujących się w zakładce ,,Galeria"