Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
Kadra pedagogiczna PDF Print

 

Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 5
im. Misia Uszatka w Sieradzu

mgr Agata Owczarek- dyrektorka
mgr Barbara Hebel- wicedyrektorka
mgr Beata Krawczyk- nauczycielka
mgr Alina Kubiak- nauczycielka
mgr Renata Kulawiak- nauczycielka
mgr Katarzyna Konieczna - nauczycielka
mgr Anna Sroka- nauczycielka
mgr Lidia Tarasiewicz- nauczycielka
mgr Iwona Tokarz- nauczycielka
mgr Ilona Trawczyńska- Piekarek- nauczycielka


Kadra Pedagogiczna i jej działania

W naszym gronie jest osiem  nauczycielek  dyplomowanych, dwie nauczycielki kontraktowe.
Wykształcona kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia. Bacznie obserwując swoich wychowanków wypracowuje  programy, projekty edukacyjne  im służące.
Programy te są ważnym elementem rozwoju przedszkola, mają ogromny  wpływ na jakość pracy placówki  i osiągnięcia  wychowanków.
W ostatnich latach w przedszkolu realizowano programy:
- 2002-2003 - Program edukacji zdrowotnej autorstwa A. Owczarek, B. Hebel,
A. Sroki ,,Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”;
- 2003-2004- Program rozwijający aktywność twórczą dzieci uzdolnionych plastycznie autorstwa I. Tokarz;
- 2003-2004 – aneks do program edukacji zdrowotnej autorstwa A. Kubiak,
L. Tarasiewicz, J. Wani  ,,Bądźmy uważni, bądźmy ostrożni”;
- 2003-Program wstępnej adaptacji dziecka 3-letniego  ,,Otwarte drzwi” autorstwa
L. Tarasiewicz;
- 2004-2005 -  Program edukacji zdrowotnej ,,Ruch to zdrowie, każdy to wie”  autorstwa
B. Krawczyk, R. Kulawiak, A. Makowskiej, I. Tokarz;
- 2005-2006 – Program edukacji plastycznej ,,Mały Artysta” autorstwa R. Kulawiak;
-2006-2007- Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich ,,Jestem  przedszkolakiem” autorstwa B. Krawczyk;
- 2006-2007- Program z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa B. Krawczyk;
- 2007 - Program edukacji zdrowotnej ,,Czystość to zdrowie, każdy to wie” autorstwa
R. Kulawiak, A. Sroki, I. Tokarz;
- 2007-2010 – Program ,,Zabawa literkami” wg metody I. Majchrzak autorstwa
B. Krawczyk;
- 2007-2008- Program edukacji zdrowotnej ,,Wiem, co jem” autorstwa A. Kubiak,
I. Trawczyńskiej -Piekarek;
- 2007-2009 – Program edukacji informatycznej dla dzieci 6- letnich ,,Okno na świat” autorstwa R. Kulawiak;
- 2009-2010 – Projekt edukacyjny ,,Sieradzak mały patriota” autorstwa A. Owczarek;
- 2010-2011- Program adaptacyjny dla dzieci 3-4- letnich ,,Bez Barier” autorstwa
R. Kulawiak;
- 2012- Program edukacji ekologicznej ,,Podróże Misia Uszatka do krainy przyrody" autorstwa B. Hebel, I. Trawczyńskiej - Piekarek;
- 2013 - 2014 - Program edukacji ekologicznej ,,Ogródek Misia Uszatka"
autorstwa A. Owczarek, L. Tarasiewicz;
- 2013 - 2014 - Program edukacji ekologicznej ,,W przyjaźni z przyrodą"
autorstwa B. Hebel, I. Trawczyńskiej - Piekarek;
- 2015 - 2016 - Program edukacji ekologicznej ,,Eko - Uszatki badają, doświadczają i chronią" autorstwa R. Kulawiak, I. Trawczyńskiej - Piekarek.

Od 2005 roku w okresie przedświątecznym Bożego Narodzenia nauczycielki prowadzą akcje charytatywne. Zebrane ,,dary" przeznaczają na pomoc potrzebującym dzieciom (Domy Dziecka, oddział pediatryczny sieradzkiego szpitala). W okresie świąt organizują kiermasze wytworów pracy dzieci. Zebrane fundusze służą dzieciom (wyjścia do Figloraju, wyjazdy do kina...). Ponadto nauczycielki organizują uroczystości o charakterze rodzinnym: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, pikniki, festyny i okazjonalne imprezy świąteczne. Są organizatorkami wielu konkursów o charakterze wewnątrz przedszkolnym jak i skierowanych do innych placówek. Same również przygotowują dzieci do udziału w różnorodnych konkursach.
Działając z Radą Rodziców uatrakcyjniają pobyt dzieciom w przedszkolu organizując:
- wycieczki autokarowe,
- koncerty muzyczne Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego,
- przedstawienia teatralne (teatrzyki) w wykonaniu aktorów scen kaliskich i łódzkich,
- wyjścia, wyjazdy do kina, teatru,
- dwudniowy wyjazd dzieci z grup najstarszych na ,,Zielone Przedszkole".
Zespół nauczycielek redaguje dwumiesięcznik ,,Gazetka Misia Uszatka". Gazetka zawiera aktualności z ,,życia przedszkola". Poprzez zamieszczone artykuły przyczynia się do pedagogizacji rodziców, pozwala wychowankom zmierzyć się z publikowanymi zadaniami edukacyjnymi.