Zegarek:

Ulti Clocks content


Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl, Powered by Joomla!
Przedszkole Nr 5 im Misia Uszatka w Sieradzu - www.misuszatek.nasze.pl
Strona Główna

 

 

 

 


 

 

KOMUNIKAT NR 2 PREZYDENTA MIASTA SIERADZA W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZK. 2014/15

  1. Informuję rodziców zainteresowanych zgłoszeniem swojego dziecka do publicznego przedszkola Samorządu Miasta Sieradza na rok szk. 2014/15, że od dnia 25 lutego 2014 r. uruchomiony został Portal dla Rodziców pod adresem http://sieradz.przedszkola.vnabor.pl za pośrednictwem którego zainteresowani Rodzice mogą zapoznać się z ofertami poszczególnych przedszkoli samorządu Miasta Sieradza.
  2. Nabór wniosków na rok szk. 2014/15 dla dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli rozpocznie się od 03 marca 2014 r. i będzie trwać do 31 marca 2014 r.
  3. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Portalu dla Rodziców, a następnie wydrukować i z podpisami Rodziców wraz z załącznikami złożyć w wybranym przedszkolu. Rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystania z Portalu dla Rodziców mogą zapoznać się z „Zasadami naboru” i dokonać złożenia wniosku bezpośrednio w przedszkolu.
  4. Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z Zasadami naboru, (dokument w załączeniu).
  5. Sprawy związane z rekrutacją do publicznych przedszkoli regulują przepisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)


 


 SZANOWNI PAŃSTWO !!!

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym przy aktywnym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, realizujemy dwa programy edukacyjne skierowane do naszych wychowanków i ich rodzin. Zadania jednego z programów skupiają się wokół  założenia ,,Ogródka Misia Uszatka" i aktywnej w niej dziecięcej działalności. Drugi program ,,W przyjaźni z przyrodą" ma na celu rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za środowisko. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z w/w programami (zakładka "Dla Rodziców"), oraz odwiedzania naszej ,,Galerii zdjęć". Jednocześnie dziękujemy WFOŚiGW za wsparcie naszych działań.

Z POWAŻANIEM

DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA